Bezpłatne szkolenia dla położnych. Szczegółowe informacje

BetkaRedakcja

W ramach projektu Rodzimy w opolskim organizujemy szkolenia dla położnych, które mają prawo wykonywania zawodu i pracują lub mieszkają na terenie województwa opolskiego.

Naszym celem jest przekazanie położnym jak najszerszej i najnowszej wiedzy na temat pracy z kobietami oczekującymi narodzin dziecka, rodzącymi i w okresie połogu, by jakość świadczonych przez położne usług była możliwie najwyższa i służyła dobru matki i dziecka.

Jeśli jesteś położną zainteresowaną tematyką naszych szkoleń, weź w nich udział bez względu na to, czy zamierzasz wiedzę i umiejętności wykorzystać w codziennej pracy czynnie, czy też jedynie dla lepszego zrozumienia tematu.

Na kwiecień zaplanowaliśmy dwa szkolenia. Pierwsze zrealizujemy już 13 kwietnia. Będzie to szkolenie na temat szycia krocza (zaopatrywania obrażeń dróg rodnych powstałych w przebiegu porodu fizjologicznego), podczas którego poruszymy takie tematy, jak:

• metody zapobiegania obrażeniom dróg rodnych podczas porodu siłami natury (ochrona krocza w szerokim tego słowa znaczeniu)- część teoretyczna i warsztatowa
• metody i środki zaopatrywania obrażeń krocza – część teoretyczna i warsztatowa
• opieka i zapobieganie wczesnym i późnym powikłaniom związanym z obrażeniami krocza powstałymi podczas porodu drogami rodnymi

Na drugie szkolenie zapraszamy 30 kwietnia, a jego tematem będzie poród domowy, w tym:

• podstawy prawne dotyczące porodu domowego (wymogi formalne praktyki położnej, przepisy związane z realizacją procedury medycznej – poród w warunkach domowych z uwzględnieniem przygotowania do porodu i formalności administracyjnych w opiece okołoporodowej),
• medyczne aspekty porodu w domu z uwzględnieniem kwalifikacji do porodu, wybrane zagadnienia porodu domowego z uwzględnieniem standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, ocena czynników ryzyka w opiece okołoporodowej, neseser położnej do porodu domowego.

Szkolenia prowadzone będą w Opolu, w siedzibie lidera naszego projektu NZOZ Zdrowa Rodzina przy ul. Krapkowickiej 10A.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu 783 798 543 lub drogą elektroniczną koordynator-projekt@zdrowarodzina.pl.