Zwykle, gdy test ciążowy okazuje się dodatni, pojawia się myśl: pora umówić się do ginekologa. Jest jednak też inne rozwiązanie – można od razu udać się do położnej i stać się uczestniczką jednego z trzech projektów zebranych razem pod nazwą Rodzimy w Opolskim, działających w ramach programu "Opolskie dla Rodziny", obejmujących swoim zasięgiem całe województwo opolskie:

  1. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze północnym województwa opolskiego (RPOP.08.01.00-16-0034/16) - powiaty Brzeg, Namysłów, Kluczbork, Olesno;
  2. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze środkowym województwa opolskiego” (RPOP.08.01.00-16-0035/16) - powiaty Nysa, Opole, Prudnik;
  3. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze południowym województwa opolskiego” (RPOP.08.01.00-16-0036/16) - powiaty Strzelce Opolskie, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce.

Wszystkie trzy programy są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Udział w projektach jest bezpłatny. Można do nich przystąpić w dobrowolnym momencie, czyli na każdym etapie ciąży, tuż po porodzie, a nawet zanim twoje dziecko ukończy drugi rok życia.