Do udziału w projekcie w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom kwalifikować się będą dzieci, które:

  • - urodziły się w latach 2015-2016, ale w momencie szczepienia nie ukończyły 2 roku życia,
  • - zostały zaszczepione I lub II dawką finansowaną przez rodziców (dotyczy dzieci urodzonych w latach 2015-2016, które nie ukończyły 2 roku życia).

Do szczepień w ramach projektu nie kwalifikują się dzieci, które:

  • - urodziły się w roku 2017, ponieważ dzieci te otrzymują bezpłatną szczepionkę refundowaną ze środków NFZ,
  • - urodziły się w latach 2015-2016 i znajdują się w grupie ryzyka (wcześniaki) oraz uczęszczające do żłobka i są objęte programem szczepień ochronnych realizowany przez samorząd województwa opolskiego.

Dlaczego szczepienia przeciw pneumokokom są tak ważne ?

Chronią dziecko przed groźnymi chorobami takimi, jak:

  • - zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  • - sepsa,
  • - zakażenia górnych dróg oddechowych – zapalenia płuc,
  • - zapalenie ucha środkowego,
  • - zapalenie zatok przynosowych.

Jedno na pięcioro dzieci, które zachorowało na inwazyjną chorobę pneumokokową w 2015 roku, przebyło chorobę pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Drogą zakażenia dla pneumokoków jest droga kropelkowa, dlatego największą grupę ryzyka zachorowania stanowią dzieci, które nie ukończyły drugiego roku życia, zwłaszcza te, które przebywają w dużych grupach np. w żłobku. Zwiększenie ryzyka zakażenia jest spowodowane również niedojrzałością układu odpornościowego małego dziecka, który można wesprzeć poprzez wykonywanie szczepień ochronnych.

Mieszkańcy regionu północnego naszego województwa (powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski) informacje na temat szczepień i terminów uzyskają w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, tel. 661 467 301.

Mieszkańców regionu środkowego (Miasto Opole, powiat opolski, nyski i prudnicki) i regionu południowego (powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, głubczycki i strzelecki) informacje o szczepieniach, miejscach i terminach otrzymają w NZOZ Zdrowa Rodzina w Opolu, ul. Krapkowicka 10A, tel. 577 999 037.

Zainteresowana? Zadzwoń do najbliższej placówki
i zapisz się do programu

Lista Placówek