Poszerzona diagnostyka noworodków i dzieci do lat dwóch z grupy zwiększonego ryzyka zaburzeń w rozwoju psychosomatycznych

Obejmuje ono poszerzoną diagnostykę noworodków i dzieci do lat dwóch z grupy zwiększonego ryzyka zaburzeń w rozwoju psychosomatycznych. W grupie tej znajdują się dzieci urodzone przez cesarskie cięcie, a także dzieci ze zbyt szybkich i zbyt długich porodów, porodów zabiegowych oraz noworodki, które otrzymały obniżoną punktację w Apgar w zakresie napięcia mięśniowego.

Konsultacja specjalistów dotyczy rozpoznania nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym małego dziecka, wczesnej interwencji terapeutycznej, niwelowania nieprawidłowości w rozwoju psychospołecznym i psychomotorycznym dzieci do drugiego roku życia, a także terapii neurologopedycznej związanej z zaburzeniem karmienia i mowy. W sytuacjach uzasadnionych istnieje możliwość konsultacji ze specjalistą w domu.

Mieszkańcy regionu północnego naszego województwa (powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski) pomocy szukać mogą w:

• Powiatowym Centrum Zdrowia w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, tel. 661 467 301.

Mieszkańców regionu środkowego (Miasto Opole, powiat opolski, nyski i prudnicki) zapraszamy do kontaktu z:

• NZOZ Zdrowa Rodzina w Opolu, ul. Krapkowicka 10A, tel. 577 999 037.

Natomiast mieszkańcy regionu południowego (powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, głubczycki i strzelecki) wsparcie otrzymają w:

• REH-MEDICA w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 6, tel. 601 805 770,
• NZOZ Zdrowa Rodzina w Opolu, ul. Krapkowicka 10A, tel. 577 999 037.

Zainteresowana? Zadzwoń do najbliższej placówki
i zapisz się do programu

Lista Placówek