Wsparcie rozwoju dziecka. Jakie problemy rozwiązujemy i dokąd się udać?

BetkaRedakcja

Zdrowie maluszka, jego rozwój i postępy są niezwykle ważne dla każdego rodzica. Nawet drobiazg w zachowaniu dziecka może niepokoić rodziców. W ramach projektu Rodzimy w opolskim pochylamy się nad najmłodszymi, aby zapewnić im zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.

Noworodki i dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia, a mieszczą się w grupie zwiększonego ryzyka zaburzeń psychosomatycznych, otrzymają od nas kompleksową diagnostykę i opiekę specjalistów, w tym chirurga dziecięcego, dietetyka, neurologopedy, fizjoterapeuty, psychologa.
W grupie zwiększonego ryzyka znajdują się dzieci urodzone przez cesarskie cięcie albo poród zabiegowy (vacum, poród kleszczowy), noworodki o obniżonej punktacji Apgar w zakresie napięcia mięśniowego, rodzące się zbyt szybko, lub zbyt długo.

Konsultacje ze specjalistami oraz program niwelowania nieprawidłowości dają możliwość rozwiązania problemów w zakresie między innymi:
• zaburzeń układu ruchu, w tym asymetria ciała, nieumiejętność unoszenia głowy, opóźniona nauka chodzenia, siadania czy raczkowania, nieprawidłowości w pracy rąk,
• problemów żywieniowych – trudności ze ssaniem piersi i jedzeniem, ulewanie, problemy z oddawaniem stolca, rozwiewanie wątpliwości rodziców związane z rozszerzaniem diety i uczenie komponowania optymalnej dla dziecka diety, niechęć do pewnych konsystencji pokarmu, przesłanki dotyczące nietolerancji pokarmowych i alergii,
• zaburzeń mowy – opóźnienie lub brak gaworzenia, zbyt późne wypowiadanie pierwszych słów.

Do dyspozycji dzieci i rodziców oddajemy wiedzę i czas specjalistów: chirurga dziecięcego, dietetyka, neurologopedy, fizjoterapeuty i psychologa, pediatry, laryngologa i wielu innych. Warto pamiętać, że zaburzenia pojawiające się w jednym z obszarów mają wpływ na inne. I tak pierwsze 1000 dni życia dziecka to okres, kiedy kształtują się jego preferencje żywieniowe, a podawanie dziecku pożywienia wyłącznie w postaci papek może negatywnie wpływać na rozwój mowy i jego niechęć do innych konsystencji w późniejszym okresie.

Współpraca rodziców i dziecka z zespołem specjalistów pozwoli na szybkie rozwiązanie problemów, rozwinięcie prawidłowych wzorców. Dzięki temu wasze dziecko ma możliwość na optymalny rozwój i szybkie wyrównanie ewentualnych deficytów. Im szybsza reakcja rodziców na niepokojące sygnały, tym krótsza i łatwiejsza droga do pełni zdrowia.

Mieszkańcy regionu północnego naszego województwa (powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski) pomocy szukać mogą w:
• Powiatowym Centrum Zdrowia w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, tel. 661 467 301.

Mieszkańcy regionu środkowego (Miasto Opole, powiat opolski, nyski i prudnicki) zapraszamy do kontaktu z:
• NZOZ Zdrowa Rodzina w Opolu, ul. Krapkowicka 10A, tel. 577 999 037.

Natomiast mieszkańcy regionu południowego (powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, głubczycki i strzelecki) wsparcie otrzymają w:

• REH-MEDICA w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 6, tel. 601 805 770,
• NZOZ Zdrowa Rodzina w Opolu, ul. Krapkowicka 10A, tel. 577 999 037.